ΑΝΝΑ ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ – ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Δικηγόρος Παρ' Αρείω Πάγω- Συνταξιοδοτικά

Το γραφείο της δικηγόρου Άννας Ιωαννίδου βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη. Ειδικεύεται στην παροχή νομικών συμβουλών επί συνταξιοδοτικών θεμάτων γήρατος, αναπηρίας, θανάτου (κάθε είδους), κατάθεση αιτήσεων σε όλα τα ασφαλιστικά ταμεία, υποβολή ενστάσεων-προσφυγών, καταμέτρηση ασφαλιστικού χρόνου (ενσήμων) και παρακολούθηση πορείας συνταξιοδοτικού φακέλου όλων των ασφαλιστικών ταμείων του ΕΦΚΑ έως και την έκδοση συνταξιοδοτικής απόφασης. Επίσης, παρέχει συμβουλές κατοχύρωσης-θεμελίωσης δικαιώματος και εξαγοράς πλασματικού χρόνου.

Η δικηγόρος αναλαμβάνει, ακόμα, υποθέσεις εμπράγματου δικαίου, όπως αγωγές, συμβόλαια, έρευνα σε υποθηκοφυλακεία και κτηματολόγιο (αιτήσεις-ενστάσεις). Καλύπτει ανάγκες εξωδικαστικές (εξώδικα και εξωδικαστικός συμβιβασμός) και δικαστικές. Ακόμη, χειρίζεται υποθέσεις δικαστικής συμπαράστασης, αλλά και γενικότερα ασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, όπως θέματα διοικητικών προστίμων, προσφυγών ασφαλισμένων στα διοικητικά δικαστήρια, θέματα ΚΕΑΟ και ΑΣΕΠ.

Ειδικότερα, οι τομείς δράσης της είναι οι ακόλουθοι:

  • Δίκαιο κοινωνικής ασφάλισης (έκδοση συντάξεων πρώην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ΟΑΕΕ, Δημοσίου-Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, ΤΣΜΕΔΕ, ΤΣΑΥ, ΝΑΤ, ΟΓΑ και όλων των ταμείων Επικουρικής Ασφάλισης)
  • Συμβουλευτική εργαζομένων
  • Οικογενειακό δίκαιο (διαζύγια, διατροφές, γονική μέριμνα, επιμέλεια τέκνων, δικαστική συμπαράσταση)
  • Εμπράγματο δίκαιο
  • Εμπορικό δίκαιο
  • Διαχείριση ακίνητης περιουσίας
  • Ποινικό δίκαιο
  • Νομική συμβουλή ιδιωτών και επιχειρήσεων
  • Εξυπηρέτηση κατόπιν ραντεβού. Αναλαμβάνουμε υποθέσεις από τη Θεσσαλονίκη και όλη την Ελλάδα.