ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ (ΚΥΡΙΕΣ - ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΕΣ) 

​Διαφοροποιούνται οι προϋποθέσεις ανάμεσα σε παλαιούς (ασφάλιση έως 31/12/1992) και νέους ασφαλισμένους (ασφάλιση από 1/1/1993). Τα ηλικιακά όρια που απαιτούνται ποικίλλουν, ανάλογα με το έτος κατοχύρωσης ή θεμελίωσης συνταξιοδοτικού δικαιώματος. 

Σύνταξη Γήρατος (πλήρης ή μειωμένη)

 • Με 4.500 ημέρες εργασίας (15ετία)
 • Με 10.000 ημέρες εργασίας
 • Με 10.500 ημέρες εργασίας (35ετία)
 • Με βαρέα και ανθυγιεινά ένσημα
 • Με 11.000 ημέρες εργασίας (37ετία)
 • Με 5.500 ή 6.000 ημέρες εργασίας και ανήλικο τέκνο
 • Με 7.500 ημέρες εργασίας και ανάπηρο τέκνο ή ανάπηρο σύζυγο ή ανάπηρο/η αδελφό/ή

Σύνταξη Αναπηρίας (σε ποσοστό 50%, 67%, 80%)

 • Από κοινή νόσο
 • Από εργατικό ατύχημα
 • Από ατύχημα εκτός εργασίας

Σύνταξη Χηρείας

 • Μεταβίβαση λόγω θανάτου από το θανόντα/θανούσα συνταξιούχο
 • Απονομή λόγω θανάτου από το θανόντα/θανούσα συνταξιούχο
 • Σε διαζευχθέντα σύζυγο
 • Σε ανήλικα ή ανίκανα τέκνα του θανόντα/της θανούσης
 • Σε εγγονούς ή προγονούς του θανόντα/της θανούσης
 • Σε γονείς του θανόντα/της θανούσης​